ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะนำผลไม้มาแปรรูป เพื่อช่วยในการ สร้างรายได้ให้กับ คนในครอบครัวซึ่งผลไม้แต่ละชนิดนั้นก็สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้เช่นเดียวกัน และ สิ่งหนึ่ง ที่ช่วยในการเพิ่มยอดได้นั้นคือการทำกล้วยฉาบ และการฉาบด้วยนั้นนอกจากจะเป็นการ เพิ่มมูลค่าแล้วนั้นก็ยังเป็นการถนอมอาหารได้ด้วย