ดอกแก้ว เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นสีเทา มีใบขนาดเล็ก ออกดอกเป็นพุ่มทึบ ผิวใบเป็นมันหนา สีเขียวเข้ม ใบลักษณะเป็นรูปรี ปลายแหลม ดอกมีสีขาว ออกรวมกันช่อเล็ก ๆ มีผลเป็นรูปกลมรี ปลายผลกลม นิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ขึ้นได้ดีในดินร่วน